Giới thiệu Giải thưởng Bông lúa vàng

Căn cứ Thông Tư 10/2010/TTBNNPTNT ngày 03, tháng 3, năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, "Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam" đã ra đời nhằm động viên, khích lệ và ghi nhận những công lao của các tập thể, cá nhân đã tạo ra những sản phẩm, công trình khoa học, phát minh, sáng kiến, quy trình công nghệ ứng dụng vào thực tế sản xuất của ngành, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Xem thêm

DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ

Hỗ trợ trực tuyến

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ
0932 345 966

 

Tin tức

Danh sách đoạt giải Lễ trao giải Video

Tập thể và cá nhân được tặng Giải thưởng Bông lúa ..

Xem thêm

Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

Lễ trao giải Bông lúa vàng Việt Nam 2012

Xem thêm

Điều kiện và Quy trình xét tặng giải thưởng

Điều kiện để xét tặng

1. Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam trao tặng cho các tập thể, cá nhân  trong, ngoài ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong những sản phẩm được quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Thông tư này.

2. Giải thưởng được xét tặng cho tập thể hoặc cá nhân là tác giả, đồng tác giả có sản phẩm được quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Thông tư này và phải được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền(tiêu chí cụ thể của các nhóm sản phẩm được quy định tại phụ lục 6 của Thông tư này):

Xem thêm

Dành cho Quảng cáo